header-1
header-2
header-3

رایگان اعتبار بگیرید و امتیازهای خود را در بازارهای متنوع خرج کنید

رویدادهای هفته

event1
event2
event3

فرایند دریافت و پرداخت

A1

طرح پوز آف شامل دو بازار است .بازار اول شامل کافه ها، رستوران ها، فروشگاه های زنجیره ای پوشاک و فست فودها می باشد. مشتریان این بازار می توانند با هر کارت بانکی که در اختیار دارند خرید کنند و کسب امتیاز نمایند. پس از کسب امتیاز در بازار اول کاربران پوز آف می توانند در بازار دوم امتیازات کسب شده در بازار اول را خرج کنند که شامل مراکز خرید، مراکز تفریحی ، مراکز آموزشی ،مراکز درمانی ، رستوران ها و فست فود ها ، سینما ، کنسرت و بسیاری از مراکز و فروشگاه های دیگر می باشد. کلیه مشتریانی که در بازار اول پوز آف جهت پرداخت از دستگاه کارتخوان پوزآف استفاده کنند به همان میزان (100% مبلغ پرداخت شده ) را امتیاز خواهند گرفت.


زمانی که مشتری برای اولین بار از کارت بانکی خود و از طریق دستگاه کارت خوان پوز آف پرداخت می کند،با عبارت ( به طرح پوز آف خوش آمدید) رو به رو خواهند شد که پس از تایید این عبارت ، ثبت شماره تلفن همراه مشتری و پرداخت مبلغ کل فاکتور، شماره 16 رقمی کارت بانکی مشتری در شبکه سراسری پوزآف ثبت خواهد شد. بعد از انجام عملیات فوق دو پیامک به شماره همراه ثبت شده ارسال می شود. پیامک اول مبلغ نقدینگی حساب مشتری و پیامک دوم 100% مبلغ کل فاکتور پرداخت شده به صورت امتیاز را نشان خواهد داد. در بازار دوم این طرح که شامل مراکز متنوع تفریحی، ورزشی، پزشکی، مسافرتی، خرید کالا و غیره است مشتریان پوزآف ( کسانی که از پوزآف امتیاز دریافت کرده اند) می توانند امتیاز به دست آمده را خرج کنند. مراکز و فروشگاه های بازار دوم که امتیازات به دست آمده را می توان در آنها خرج کرد در وب سایت رسمی پوز آف معرفی شده اند و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده می گردد.

A2

A3

مشتریان در بازارهای دوم مبلغ تخفیف اعلام شده را از امتیاز واریز شده به کارت بانکی خود پرداخت خواهند کرد. به طور مثال اگر فروشگاهی که در بازار دوم پوز آف قرار دارد با 50 درصد تخفیف اعلام شده است، 50 در صد از مبلغ کل فاکتور آن فروشگاه از امتیاز مشتریان و 50 در صد دیگر از حساب نقدی آنها پرداخت خواهد شد.


اعتبارات ما

bankicons1
bankicons2
bankicons3
bankicons4
bankicons5
bankicons6
bankicons7
bankicons8
bankicons9
bankicons10
bankicons11
bankicons12
bankicons13
bankicons14
bankicons15
bankicons16
bankicons17
bankicons18
bankicons19
bankicons20
bankicons21
bankicons22
bankicons23