header-1
header-2
header-3

رایگان اعتبار بگیرید و امتیازهای خود را در بازارهای متنوع خرج کنید

رویدادهای هفته

event1
event2
event3

فرایند دریافت و پرداخت

A1

در این طرح پس از ثبت نام مبلغ 300.000.000 ریال به کارت بانکی مدیران و پرسنل واریز خواهد شد که این مبلغ تنها در پایانه های فروش و درگاه اینترنتی پوزآف قابل استفاده است .


این مبلغ به عنوان کمک هزینه و بالا بردن توان خرید مصرف کننده به کارت بانکی افراد واریز می شود و مدت اعتبار آن یکسـال می باشد.

A2

A3

جهت استفاده از این مبلغ روی تمامی فروشگاه ها و مراکز تحت قرارداد که در لیست بازار دوم قرار دارند عددی درج شده است.

به عنوان مثال اگر یک دندانپزشکی با 40% مشخص شده و مبلغ فاکتور شما بعد از خدمات 1.000.000 تومان شود شما هنگام پرداخت از درگاه کارتخوان یک میلیون تومان پرداخت خواهید کرد که 600.000 تومان از نقدینگی شما کسر می شود و 400.000 تومان هم از اعتبار شما.

این طرح هم اکنون در تهران شروع به فعالیت نموده و در ماه های پیش رو بیش از 8 استان در کشور به این طرح ملحق خواهد شد.

بطور متوسط هر ماه تعداد 80 فروشگاه و مرکز به مجموعه فروشگاه های معتبر برندها اضافه خواهد شد.


اعتبارات ما

bankicons1
bankicons2
bankicons3
bankicons4
bankicons5
bankicons6
bankicons7
bankicons8
bankicons9
bankicons10
bankicons11
bankicons12
bankicons13
bankicons14
bankicons15
bankicons16
bankicons17
bankicons18
bankicons19
bankicons20
bankicons21
bankicons22
bankicons23