مراکز پزشکی و درمانی

مراکز درمانی و سلامت یکی از اهداف پوزآف برای به وجود آوردن رفاه بیشتر برای افراد جامعه بوده است. این مراکز که نیاز اصلی افراد جامعه را برای داشتن جسم و روحی سالم فراهم می‌کنند، با پیوستن به پوزآف، بستر خوبی را برای خدمت‌رسانی آماده کرده‌اند. مراکز درمانی، از بهترین مراکز سطح شهر تهران هستند که می‌توانید با مراجعه به آنها از امتیازات خود سود ببرید.