قوانین و مقررات

برای اشخاص حقیقی الزاما به نام صاحب جواز و برای اشخاص حقوقی الزاما به نام شرکت یا سازمان باشد.

نزد هر یک از بانک های مجاز کشور (اولویت حساب های بانک پارسیان)

ارائه خدمات اختصاصی پرداخت پیشخوان و پرداخت شناسه خزانه صرفا توسط این دستگاه ارائه می شود.

در صورتی که قصد استفاده از درگاه پیشخوان داشته باشید، برای ارائه خدمات دستگاه های دولتی ملزم به استفاده از این دستگاه می باشید.

کلیه ی خدمات شاپرکی+ پرداخت هزینه خدمات درگاه پیشخوان.

در حال حاضر هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

از زمان نصب، دستگاه پوز قابل استفاده می باشد.

بله مدارک ارسالی الزاما باید برابر اصل شده باشند

می بایست مدارک شناسایی فرد صاحب ملک و یا فرد مستاجر نیز ارسال گردد.

پس از تکمیل قرارداد باید به نشانی ذکر شده در زیر ارسال گردد.

در صورت نیافتن پاسخ خود، با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
۲۸۲۲ ۸۸۹۵ - ۰۲۱